» OBEC PROČ «
Úvod
História
Symboly obce
Samospráva
Fotogaléria
» FÓRUM «
Linky
Vtipy
Odkazy
Anketa
» GALÉRIA VTIPOV «
V databáze je 200 vtipov.
Zobrazená stránka: 11/20 po max. 10 vtipov.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Keby v?etci, čo o mne ?karedo hovoria, vedeli, čo si o nich myslím, hovorili by e?te viac.


Humor je korením ?ivota. Ak je presolený, tak ostáva dlho čerstvý.


?kola nás má pripravi? na ?ivot nie o ?ivot.


Chce? realizova? svoje sny? Prebuď sa!


?ivot je ako matika. Spraví? chybu, ale napravi? ju nemô?e?, lebo práve zazvoní!


Staré ?eny sú bláznivej?ie ako mladé, lebo majú väč?iu prax v bláznení.


Príle?itos? v?dy vyzerá väč?ia, keď ju stráca?, ne? keď ju mô?e? získa?.


Never na zázraky. Spoliehaj sa na ne.


?ivot je pes, ale keď si ho skrotí?, je to najlep?í priateľ človeka.


Koľko hlupákov po zistení, ?e dievča má krásne oči a nohy, sa o?enilo s celým zvy?kom! G.B. SHAW1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
» ČASOPIS «
December 2005
» ANKETA «
Ako sa ti páči stránka?
Na jednotku (1586)
21.87%
Na dvojku (1320)
18.2%
Na trojku (1299)
17.91%
Na ?tvorku (1361)
18.76%
Na pä?ku (1697)
23.4%
Spolu hlasovalo: 7253
» VTIP «
Čo sa za mladi naučí?, s tým v dospelosti nevystačí?.